WOOCS v.2.3.8

1 USD = 4.6586 PLN, 1 USD = 0.98028323127749 EUR

Szkolenie „Instalator systemów fotowoltaicznych”

$700.00 netto

  • PLN: 1,200.00 zł
  • EUR: €290.00

Dynamika rozwoju instalacji fotowoltaicznych dyktuje pilną potrzebę prowadzenia niezbędnej w tym zakresie dydaktyki. Zadanie to realizuje wszechstronne Szkolenie OZE – Systemy Fotowoltaiczne.

Wyczyść

Podaj ilość osób

Opis

Trzydniowe, kompletne w swojej formie „Szkolenie OZE – Systemy Fotowoltaiczne”.

Celem tego solidnego – trzydniowego szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu i instalacji systemów fotowoltaicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie kwalifikuje uczestnika do egzaminu państwowego dla Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505).

Czas trwania kursu: 24 godziny (3 spotkania po 8h dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: Xpand EuroGroup Centrum Szkoleniowo-Dystrybucyjne, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97a

Instalator systemów fotowoltaicznych

Dzień 1 [8h]

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii
Rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE.
Budowa i zasada działania systemów fotowoltaicznych
Konwersja energii słonecznej na elektryczną, budowa i zasada działania ogniwa PV, typy ogniw PV, charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa, wpływ różnych czynników na sprawność konwersji, budowa i typy modułów fotowoltaicznych, metody magazynowania energii.

Dzień 2 [8h]

Projektowanie systemów
Dobór modułów PV, baterii akumulatorów, przewodów elektrycznych, obliczenia, systemy wspomagania przy projektowaniu instalacji PV, źródła danych do projektowania systemów PV.
Instalowanie systemów
Ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń.

Dzień 3 [8h]

Uruchamianie systemu PV
Inspekcja instalacji, testowanie modułów, szeregów, zabezpieczeń systemu, testowanie inwentera.
Konserwacja i serwisowanie
Czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w systemie PV, wnioski do zakładu energetycznego, strona formalna inwestycji w fotowoltaikę, procesy inwestycyjne w zakresie fotowoltaiki, egzamin.

Szczegóły organizacyjne

Lokalizacja szkolenia: Centrum Szkoleniowo – Dystrybucyjne Xpand EuroGroup, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97A
Telefon: 664 482 999 lub 881 911 999

Zapewniamy całodzienny catering w czasie szkolenia.

Dokładne wskazówki dojazdu do Centrum Szkoleniowo – Dystrybucyjnego XEG Siedlce: Skręt z ulicy Brzeskiej przy stacji paliw „ALSA”, dalej na wprost przez uchyloną bramę przesuwną w strefę terenu przemysłowego – zgodnie z zamieszczoną mapką

Sugerowane opcje noclegowe: Ibis Styles (****komfort, link: https://ibisstylessiedlce.pl/), Hotel Aleksandria (***komfort, link: http://www.aleksandria-siedlce.pl/hotel/), Hotel Villa Park (***komfort, link: http://www.hotel.siedlce.pl/), Hotel Kamienica (***komfort, link: http://www.hotel-kamienica.pl/), Hotel Arche (**ekonomiczny, link: http://www.hotelarche.pl/)