Płatności i dostawy

Płatności

  1. Realizacja zamówień następuje po opłaceniu faktury pro forma wystawionej na podstawie złożonego zamówienia.
  2. Sprzedający może przyznać Kupującemu kredyt kupiecki, na jego pisemny wniosek (Załącznika nr 1).

W celu uzyskania kredytu kupieckiego Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy poprawnie i rzetelnie wypełniony wniosek oraz komplet dokumentów wskazanych w punkcie 6 Załącznika nr 1.

Kredyt kupiecki przysługuje do maksymalnej ilości 2 zestawów materiałowych.

Dostawa

  1. Sprzedawca zapewnia opakowanie i transport zamówionych towarów na koszt Kupującego poprzez wybrane przez siebie firmy przewozowe.